• WACOAL FOR ALL  

วาโก้ส่งสินค้าฟรีทุกออร์เดอร์

 1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 2. ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้ในวันและเวลาทำการ (บริการทุกวัน) เวลา 8.00 – 22.00 น. หลังจากเวลา 22.00 น. เมื่อลูกค้าสอบถามข้อมูลมา ทางเจ้าหน้าที่จะตอบคำถามให้ในวันถัดไปของวันเวลาที่กำหนด
 3. บริษัทฯจัดส่งสินค้าสำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑณ 2-3 วัน สำหรับต่างจังหวัด 3 - 5 วันทำการ หลังจากลูกค้าชำระเงินเรียบร้อย
 4. บริษัทฯจัดส่งสินค้า ฟรี ภายในประเทศไทยเท่านั้น ผ่านบริการ Kerry Express ของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

 

 • เงื่อนไขการรับผิดชอบในจัดส่งสินค้า
 1. ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดการส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ และลูกค้าได้รับแจ้งบริษัทฯมาภายในเวลาที่กำหนดในเงื่อนไข บริษัทฯยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า
 2. ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ อาทิ เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือชุมนุม การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ฯลฯ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงเวลา และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้ ขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
 • การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ สามารถยกเลิกผ่านระบบหน้าเว็บไซต์ที่สั่งซื้อสินค้า หรือ ติดต่อได้ที่ เบอร์ Call Center 02-296-9979 หรืออีเมลมาที่ wacoalonline@wacoal.co.th หรือ Line@: @wacoal.th โดยลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนที่บริษัทจะดำเนินการส่งสินค้า

 • เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
 1. ลูกค้าสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น
 2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่ลูกค้าโอนเงินไปแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินคืนให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 3. ในการคืนเงินค่าสินค้า บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
ภาษาไทย
ภาษาไทย