• WACOAL FOR ALL  
วาโก้ "รักษ์โลก" อย่างยั่งยืนจาก “ขวดใสเพื่อโลกสวย” ผลิตเสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน
ก่อนหน้า

วาโก้ "รักษ์โลก" อย่างยั่งยืนจาก “ขวดใสเพื่อโลกสวย” ผลิตเสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน

ต่อไป

วาโก้ เน้นย้ำเจตนารมณ์ “รักษ์โลก” อย่างยั่งยืน ล่าสุดกับโครงการ “ขวดใสเพื่อโลกสวย” ผลิตเสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน จากขวดพลาสติกกว่า 67,200 ขวด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตชุดชั้นในวาโก้แบรนด์อันดับ 1 ในใจทุกคน ทุกวัย ทุกไซซ์ ทุกคัพ มุ่งมั่นศึกษา วิจัย พัฒนาด้านสรีระ วัตถุดิบ การออกแบบและการตัดเย็บมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสวมใส่สบาย สร้างความมั่นใจให้กับทุกช่วงวัย

นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

นอกจากให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลากหลายโครงการเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนของสังคมโดยรวมมาถึง 52 ปี นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยวาโก้ฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ

จึงกำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุลใน 3 ด้านคือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เริ่มด้วยการพัฒนาเสื้อยูนิฟอร์มใหม่ของพนักงานในคอนเซ็ปต์ “Wacoal Love Earth” ที่สอดคล้องกับ BCG Model การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยเสื้อยูนิฟอร์มพนักงานผลิตจากขวดพลาสติก ภายใต้โครงการ “ขวดใสเพื่อโลกสวย” ที่วาโก้รับซื้อขวดพลาสติกจากชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ นอกจากสามารถสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย

จากนั้นได้ส่งต่อให้ผู้ผลิตนั้นนำมารีไซเคิลและผลิตเป็นเส้นใย โดยเสื้อ 1 ตัว ใช้เส้นใยจากขวดพลาสติกถึง 12 ขวด ในเฟสแรกผลิตเสื้อจำนวน 5,600 ตัว จากขวดพลาสติกจำนวนกว่า 67,200 ขวด เท่ากับลดขยะชุมชนได้ถึง 1.5 ตัน เส้นใยรีไซเคิลจากขวดผ่านการรับรอง Global Recycle System และการออกแบบพิเศษเพื่อลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ทั้งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.เส้นใย มีขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100 เท่า(microfiber) ละเอียดอ่อนนุ่ม สวมใส่สบาย แห้งง่าย ไม่ต้องรีด ช่วยในการประหยัดพลังงาน 2.เนื้อผ้าใช้วิธีการถักทอแบบ Double Knit ด้านในเป็นตาข่าย ระบายอากาศได้ดี ตัวเสื้อไม่แนบตัวจนเกินไปแม้เปียกชื้น ยับยั้งแบคทีเรีย ไม่เกิดกลิ่น (Anti-Bacteria) 3.ย้อมสีเส้นด้ายด้วยเทคนิค Drydye เป็นเทคโนโลยีที่ลดการใช้น้ำได้ถึง 90% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ไม่ใช่ครั้งแรกที่วาโก้จริงจังในเรื่องรักษ์โลก เพราะตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ วาโก้มุ่งมั่น ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบ Wacoal Eco System ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการจัดการทำลายผลิตภัณฑ์ใช้แล้วที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ Wacoal Braday บราเก่าเราขอ การรับบริจาคชุดชั้นในของทุกเพศ ทุกวัย ที่เสื่อมสภาพทุกแบรนด์

เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง โครงการ Wacoal Go Green ปลูกต้นกล้าให้เป็นผืนป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก และโครงการ ขวดใสเพื่อโลกสวย มุ่งรณรงค์ลดขยะชุมชม ด้วยการให้คนในชุมชนและพนักงานคัดแยกขวดพลาสติก (PET) จนต่อยอดมาเป็นเส้นใยเพื่อนำมาผลิตเป็นเสื้อยูนิฟอร์ม Wacoal Love Earth ที่ทุกโครงการสนับสนุนนโยบายความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของคนทั่วโลก ทั้งยังสร้างจิตสำนึกของพนักงานในองค์กร เพราะ “สิ่งแวดล้อม" เป็นรากฐานของชีวิตและลมหายใจของมนุษย์” นายบุญดี กล่าวทิ้งท้าย

Product Collection

ภาษาไทย
ภาษาไทย