• WACOAL FOR ALL  

SUMMER SALE “PRINCESS COLLECTION”

SUMMER SALE “PRINCESS COLLECTION”


เมื่อซื้อสินค้า Princess Collection ในราคาปกติ 1 ชิ้น ลด 30% ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป ลด 50%

(เฉพาะวาโก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้ที่ร่วมรายการ)

ระยะเวลาโปรโมชั่น

12 มีนาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

-------------------

ภาษาไทย
ภาษาไทย