• WACOAL FOR ALL  
ปักหมุด ตรุษจีน !! “วิหารกวนอิม อี่ทงเทียนไท้” สายมู ต้องมารับปีมังกร
ก่อนหน้า

ปักหมุด ตรุษจีน !! “วิหารกวนอิม อี่ทงเทียนไท้” สายมู ต้องมารับปีมังกร

ต่อไป

          พระโพธิสัตว์กวนอิม อี่ ทง เทียน ไท้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สายมูที่อยากรับโชค เสริมทรัพย์  ปรับดวงควรมาเยือน งดงามด้วยการแกะสลักจาก “หยกขาว” ทั้งองค์เจ้าแม่ฯ  อลังการด้วยความสูงถึง 2.62 เมตร และหนักถึง 2.8 ตัน  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งใหม่ ที่อยากให้คนไทย และสายมูทั้งหลายได้มาพิสูจน์ความปังรับ ปีมังกร ด้วยการออกแบบให้องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมประทับยืรบนหลังพญามังกรที่เวียนว่ายกลางมหาสมุทร 

             ซึ่งพญามังกรเปรียบได้กับความมั่งคั่ง  ร่ำรวย  สายน้ำเปรียบได้กับความลื่นไหล ราบรื่น สำเร็จ ผู้ที่มากราบไหว้บูชาอธิษฐานแล้ว แนะนำให้ลูบที่ลำตัวพญามังกรเพื่อให้สมปรารถนา และร่ำรวย พิสูจน์ความปังรับปีมังกร ..ตรุษจีนนี้ ใครที่อยากสำเร็จ ร่ำรวย มั่งคั่งทั้งทรัพย์สิน และสำเร็จในหน้าที่การงาน แนะนำว่าห้ามพลาด ตรุษจีนนี้ปักหมุด “วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมอี่ทงเทียนไท้” พิสูจน์ความปัง ความขลัง ความวิจิตรสวยงามไปด้วยกัน

Product Collection

ภาษาไทย
ภาษาไทย