• WACOAL FOR ALL  
“ไทยวาโก้” จัดพบปะพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมมือสร้างสรรค์นวัตกรรมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ก่อนหน้า

“ไทยวาโก้” จัดพบปะพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมมือสร้างสรรค์นวัตกรรมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ต่อไป

การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและร่วมพัฒนาไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ถือเป็นเรื่องที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง และเมื่อเร็วๆ นี้ บมจ.ไทยวาโก้  ได้จัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

“ที่ผ่านมาทางบริษัท มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีความสมดุลใน 3 ด้านคือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ BCG Model คือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) ตั้งแต่การพัฒนานวัตกรรมการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยรีไซเคิล จากขวด PET และแหอวนที่ตกค้างในทะเล การพัฒนานวัตกรรมการผลิต ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต ตลอดจนการเก็บกลับคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว ต้องการทิ้งทำลาย ในโครงการวาโก้ บราเดย์ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยวาโก้เป็นชุดชั้นในรายแรกที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2346-2550 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. และได้รับรอง Green Label จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และที่ผ่านมา ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพันธมิตรทางอุตสาหกรรมในการร่วมสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบรีไซเคิลและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนว BCG Modelนายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าว

กิจกรรมการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ นอกจากการแบ่งปันแนวทางการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนของแต่ละบริษัทพันธมิตรที่เข้าร่วมที่จะทำให้มองเห็นโอกาสการต่อยอดและสรรค์สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบรีไซเคิลในอนาคตให้มากยิ่งขึ้น ยังมี การบรรยายพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์” โดย ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานกรรมการอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อทราบถึงแนวทางของภาครัฐที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาคเอกชน การจัดแสดงนิทรรศการเรื่อง BCG Model ที่นำเสนอเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดแสดงสินค้าหมวด Bio economy, Circular economy และ Green economy รวมถึงจัดแสดงเสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Wacoal Love Earth ซึ่งขวดพลาสติกที่นำมาผลิตเสื้อยูนิฟอร์มพนักงานครั้งนี้ นำมาจากโครงการ “ขวดใสเพื่อโลกสวย” โดยร่วมมือกับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)  ผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์ PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ที่ช่วยแปลงขวดพลาสติกในโครงการ ให้กลายเป็นเส้นใย ที่มีความละเอียดอ่อนนุ่ม สวมใส่สบาย แห้งง่าย ไม่ต้องรีด ช่วยลดพลังงาน และได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เพ็นน์ เอเซีย ใช้เทคนิคการถักทอแบบ Double Knit ด้านในเป็นตาข่าย ระบายอากาศได้ดี ไม่เกิดกลิ่น ยับยั้งแบคทีเรีย ยิ่งไปกว่านั้น ใช้เทคนิค Dry dye นวัตกรรมการย้อมผ้าที่ไม่ใช้น้ำ แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ลดการใช้น้ำกว่า 90% ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

การร่วมมือของไทยวาโก้และพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการร่วมมือกันเพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ภายใต้โมเดลการดำเนินธุรกิจแบบ BCG อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนของทั้งองค์กร สิ่งแวดล้อม และสังคมต่อไป

Product Collection

ภาษาไทย
ภาษาไทย