• WACOAL FOR ALL  
Wacoal จับมือ Shopee จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Wacoal x Shopee ชวนสาวๆ ทำความดี
ก่อนหน้า

Wacoal จับมือ Shopee จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Wacoal x Shopee ชวนสาวๆ ทำความดี

ต่อไป

Wacoal จับมือ Shopee จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Wacoal x Shopee ชวนสาวๆ ทำความดี

              จุดประกายความหวังเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมให้ได้รับโอกาสในการรักษา ควบคู่ไปกับกิจกรรม Pink Ribbon Activity โดย Wacoal จับมือ Shopee Regional รวม 7 ประเทศ ที่เข้าร่วมได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย เวียดนาม ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย โดยวาโก้ (ประเทศไทย) สนับสนุนบริจาคให้กับชมรมผู้ป่วยเต้านมแห่งประเทศไทย (TBCC) เมื่อซื้อสินค้าวาโก้ผ่านช่องทาง Shopee (Wacoal Thailand) หลังหักค่าใช้จ่าย มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับชมรมผู้ป่วยเต้านมแห่งประเทศไทย (TBCC) ที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือกันของกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป โดยสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566 นี้เท่านั้น

 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Product Collection

ภาษาไทย
ภาษาไทย