Nilit Breeze รุ่น WU4953

By Collection
Nilit Breeze รุ่น WU4953
Detail :

 กางเกงในรูปแบบ SHORT เนื้อผ้าที่มีส่วนผสมจากเส้นใย Nylonชนิดพิเศษ เวลาสวมใส่ทำให้รู้สึกเย็นสบาย ถ่ายเทอากาศได้อย่างดี


Bra Size :
Underwear Size :