Supersoft Cotton WU2722

By Collection
Supersoft Cotton WU2722
Detail :

Supersoft Cotton เนื้อผ้า Cotton แบบพิเศษ (Cotton Premium Grade) นวัตกรรมแห่งความเนียน นุ่ม และทอด้วยเส้นใยคุณภาพสูง เพื่อให้สวมใส่สบาย ไม่อึดอัด และไม่ระคายเคือง ปราศจากความกังวลในเรื่องของกลิ่น และความอับชื้น

Innovation
Texture

Bra Size :
Underwear Size :