• WACOAL FOR ALL  
 Fit Perfect Bra
ก่อนหน้า

บราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

ต่อไป

วาโก้ชวนสายช้อปมาลองเช็กว่าบราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ พอดีกับรูปร่าง โดนใจกับสไตล์ที่มองหา กับ Fit Perfect Bra ใน 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. เข้า Fit Perfect Bra 

บราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

2. กรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล เบอร์มือถือ E-mail และกด "ลงทะเบียน"

บราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

3. กด "START THE QUIZ" เลือก ขนาดคัพ (Cup Size) และขนาดรอบตัว (Band Size) แล้วกด "TAKE A QUIZ"

บราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ
บราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

กรณีที่ไม่ทราบขนาดคัพและขนาดรอบตัวให้ กด "ไม่แน่ใจ ต้องการวัดขนาดใหม่" ให้ลูกค้าวัดขนาดรอบอก และรอบใต้อก แล้วกด "คำนวณขนาดบรา"

บราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

4. กดเลือกคำตอบที่ตรงกับคุณที่สุด (เลือกได้หลายคำตอบ)

คุณชอบบราแบบใด?

บราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ
บราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

คุณชอบบราที่มีเต้าทรงรูปแบบใด?

บราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

 คุณชอบบราที่มีฟองน้ำเสริมระดับใด?

บราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

บราแบบใดที่คุณต้องการ?

บราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

 คุณเป็นคนสไตล์ไหน?

บราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

คุณชอบบราโทนสีแบบใด?

5.เมื่อทำ QUIZ เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถกด "ดูผลลัพธ์" ว่าบราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

บราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ
บราแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

ระบบจะส่งรุ่นสินค้าแนะนำทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ลูกค้าช้อปปิ้งได้ง่ายกับสไตล์ที่ชอบ

Product Collection

ภาษาไทย
ภาษาไทย