• WACOAL FOR ALL  
ตุลาคม เดือนรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม “วาโก้” จัดกิจกรรมโมแกรมการกุศล
ก่อนหน้า

ตุลาคม เดือนรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม “วาโก้” จัดกิจกรรมโมแกรมการกุศล

ต่อไป

มอบสิทธิ์ตรวจมะเร็งเต้านมฟรี เพื่อสตรีด้อยโอกาสทั่วประเทศ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร บมจ. ไทยวาโก้ นำโดย นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก (ที่ 4 จากขวา) กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม นายประณต เวสารัชวิทย์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขายวาโก้ นางอินทิรา นาคสกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรม “วาโก้แมมโมแกรมการกุศล” เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงกลุ่มเสี่ยงหรือมีแนวโน้มจะเป็นมะเร็งเต้านม ให้ได้มีโอกาสตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ฟรี พร้อมมอบ Balancing Bra และเต้านมเทียมเพื่อเติมเต็มผู้สูญเสียเต้านม ให้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 1,100,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนพลังแห่งการให้ สร้างกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

---------------------------------------------------------

รายชื่อบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. นางสาวบุปผาชาติ ขุนอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  2. ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  3. นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  4. นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  5. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.ไทยวาโก้
  6. นายประณต เวสารัชวิทย์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขายวาโก้              บมจ.ไทยวาโก้
  7. นางอินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ.ไทยวาโก้
  8. นางสาวสรัญญา ทองอร่าม ผู้จัดการแผนก Wacoal Body clinic บมจ.ไทยวาโก้

Product Collection

ภาษาไทย
ภาษาไทย