• WACOAL FOR ALL  
วาโก้ชวนทิ้งบราเก่าถูกที่ ดีต่อเรา รักษ์ต่อโลก กับโครงการ วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ปีที่ 12
ก่อนหน้า

วาโก้ชวนทิ้งบราเก่าถูกที่ ดีต่อเรา รักษ์ต่อโลก กับโครงการ วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ปีที่ 12

ต่อไป

นายบุญดี อำนวยสกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป์ (ที่ 5 จากขวา) ที่ปรึกษาคณะกรรมกาiบริหาร   และ มร.ทาคุยะ มิอุระ (ที่ จากขวา) กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมประกาศพันธกิจรักษ์โลก ด้วยการรับบริจาคบราหรือชุดชั้นในเก่า ทั้งหญิง-ชาย ในโครงการวาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ปีที่ 12     

         โดยมีทีมผู้บริหารและพนักงานเกือบ 3,000 คน เข้าร่วมบริจาคชุดชั้นในเก่า ทั้งนี้โครงการจะนำไปกำจัดโดยการเผาอย่างถูกวิธี แบบ Zero Waste (เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์) แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ลดขยะชุมชน ลดโลกร้อน ลดฝุ่น PM 2.5 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อตอกย้ำพันธกิจและสร้างจิตสำนึกภายในองค์กรให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในทุกด้าน จัดขึ้น ณ บมจ.ไทยวาโก้ ถ.พระราม 3 ซอย 23 เมื่อเร็วๆ นี้

 

         พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ด้วยการบริจาคชุดชั้นในเก่า ที่วาโก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศหรือทางไปรษณีย์ส่งถึงฝ่าย CSR บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

Product Collection

ภาษาไทย
ภาษาไทย