• WACOAL FOR ALL  
เริ่มต้นวัยใส ด้วยชุดชั้นใน Wacoal Bloom
ก่อนหน้า

เริ่มต้นวัยใส ด้วยชุดชั้นใน Wacoal Bloom

ต่อไป
สนุก ซ่าได้แบบ Unlimited 🏄🏼‍♀️⛹🏼‍♀️🤾🏼‍♀️
กล้าลุยทุกกิจกรรม ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเหงื่อ💦
ด้วยเทคโนโลยี Nano Silver ในชุดชั้นในจากวาโก้บลูม
ที่มีคุณสมบัติ Anti - Bacteria ลดกลิ่นอับชื้น ตลอดอายุการใช้งาน
ใส่กระชับรับกับทรวงอก จะออกกำลังกาย🏃‍♀️หรือเรียนออนไลน์ก็สบายตัว
เนื้อผ้านุ่ม ใส่สบาย ไม่ระคายผิว
จะบราตัวแรก หรือบราตัวต่อๆไป ก็เลือกใส่ Wacoal Bloom😘

Product Collection

ภาษาไทย
ภาษาไทย