Exclusive Trip - วาโก้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าช้อปปิ้งสินค้าวาโก้ นำทีม"แอ่วเมืองเหนือ"


Exclusive Trip - วาโก้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าช้อปปิ้งสินค้าวาโก้ นำทีม"แอ่วเมืองเหนือ"

8-10 พฤศจิกายน 2556
ดินแดนอารยธรรมเก่าจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล โดย อินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสมาชิก His & Her Plus Point ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ และบัตรเครดิตร่วม His & Her - กสิกรไทย จัดเอ็กซ์คลูซีฟทริป“แอ่วเมืองเหนือ” นำลูกค้าสมาชิก ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน สัมผัสเมืองล้านนาดินแดนอารยธรรมเก่าแก่ มนต์เสน่ห์ความงามแหล่งท่องเที่ยวรับลมหนาวยอดฮิตของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย