ปิ๊งไอเดียเป๊ะ-ปัง อย่าเก็บไว้ วาโก้อยากประกาศดังๆให้โลกรู้ กับกิจกรรมดีๆ ปีที่ 9

2020-03-17 00:00:00
ปิ๊งไอเดียเป๊ะ-ปัง อย่าเก็บไว้ วาโก้อยากประกาศดังๆให้โลกรู้ กับกิจกรรมดีๆ ปีที่ 9

ยังทำอย่างต่อเนื่อง เชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลกกับ “โครงการ วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ผู้สนใจสามารถนำบราเก่าหรือบราเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้แล้วทุกแบรนด์ มาบริจาคได้ที่ วาโก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 132 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-296-9979

วาโก้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญในการดูแลทุกกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งเน้นการรักษาระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การส่งมอบสินค้า การเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค ตลอดจนถึงกระบวนการจัดการกับผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า “วาโก้” ดูแลบราทุกตัวให้มีมาตรฐาน ทั้งวัตถุดิบ และตลอดกระบวนการผลิต เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม…มาบริจาคกันเยอะๆ ได้ตลอดทั้งปีที่กล่องรับบริจาค และช็อปวาโก้ทุกสาขาค่ะ