his_her_b

head_b

wow-act

31 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
29 มิถุนายน 2556
ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
8-10 พฤศจิกายน 2556
ดินแดนอารยธรรมเก่าจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล โดย อินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ บัตรสมาชิก His & Her Plus Point ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ และบัตรเครดิตร่วม His & Her - กสิกรไทย จัดเอ็กซ์คลูซีฟทริป“แอ่วเมืองเหนือ” นำลูกค้าสมาชิก ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน สัมผัสเมืองล้านนาดินแดนอาร

Pages

hr