วาโก้ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวโครงการ “คนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 1”

2015-01-20 00:00:00
วาโก้ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวโครงการ “คนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 1”

  ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วาโก้ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

จัดงานแถลงข่าวโครงการ “คนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 1”

เผยโฉม 5 โครงการสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล

ค้นหาสุดยอดโครงการเพื่อผู้หญิงไทยอย่างแท้จริง

 

กรุงเทพฯ 20 มกราคม 2558 – บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมจัดงานแถลงข่าวสรุปโครงการ “คนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 1” ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม พร้อมเปิดตัว 5 ผลงาน ฝีมือของนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดนวัตกรรมโครงการเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม เพื่อคัดเลือกผลงานชนะเลิศที่ได้รับถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 2 แสนบาท

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงภัยร้ายจากมะเร็งเต้านมที่คุกคามชีวิตของผู้หญิงไทยจำนวนมากขึ้นทุกปี จึงได้ริเริ่มโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอกาสได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

“นอกจากจะดำเนินโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม มาถึง 15 ปีแล้ว ในปี 2557 ที่ผ่านมา เรายังได้จัดโครงการแม่ลูกผูกพัน ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยนำรถแมมโมแกรมเคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจเอ็กซ์เรย์เต้านมพร้อมให้คำปรึกษา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ อีกทั้งร่วมกับ ‘ครูโต’ หม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ จัดทำของที่ระลึกการกุศล หารายได้สมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้เป็นศูนย์มะเร็งเต้านมที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน และล่าสุดคือความร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติในโครงการ ‘คนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 1’ โดยเชิญชวนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อสร้างความตื่นตัวและขยายกลุ่มอายุให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงภัยร้ายและเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันโรคนี้” นายธรรมรัตน์กล่าว

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า มะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิงไทยมากเป็นอันดับ 1 คือ 26 คนต่อประชากรแสนคน โดยผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ส่วนช่วงอายุที่พบสูงสุดคือ 50-55 ปี อีกทั้งมีอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่ทำการรักษาได้ผลดีและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ดังนั้น ผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป จึงควรเข้ารับการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำที่สุดในการค้นหามะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้การให้บริการไม่ทั่วถึง การตรวจเต้านมด้วยตนเองจึงเป็นวิธีการที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน

“อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ยังละเลยการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องเป็นประจำ เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นที่ส่วนใดก็ตามตัวเองจะเป็นคนแรกที่รู้ จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์สร้างความเข้าใจ ซึ่งโครงการ ‘คนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม’ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อให้การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้ผลดียิ่งขึ้น โดยกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมและคิดหาวิธีการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงคนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว”

 

สำหรับโครงการคนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 1 มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งเต้านม รวมไปถึงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมให้กับนักศึกษาพยาบาลทั่วทุกภูมิภาค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวาโก้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาพยาบาลเสนอนวัตกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม มีการประกวดผลงานในระดับภาค 5 ภาค รวมทั้งสิ้น 27 ทีมที่ส่งโครงการเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกในวันนี้ทั้งหมด 5 โครงการ ซึ่งจะได้รับเงินทุนในการดำเนินโครงการและการผลิตสื่อรณรงค์ โดยจะมีการประกาศผลการตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศภายในงานแถลงข่าว

ทางด้าน คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กล่าวว่า ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อการรณรงค์และป้องกันภัยร้ายนี้ เพื่อผู้หญิงไทยอย่างแท้จริง ผ่านโครงการ “คนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 1” เพราะทางผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เล็งเห็นว่า การพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลของประเทศไทย มักจะมีส่วนสำเร็จมาจากพื้นฐานการเรียนรู้ การฝึกคิด รวมไปถึงการพัฒนาจากเด็กและเยาวชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งที่คุกคามชีวิตผู้หญิงไทยมากที่สุด ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการดีๆเพื่อเยาวชนแบบนี้ในครั้งต่อไปอย่างแน่นอน

ผลการตัดสินโครงการคนรุ่นใหม ร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมปีที่ 1 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท ได้แก่ “The Smart Pink ribbon” จากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท ได้แก่ “ตรวจเต้านมง่ายๆ คลำสบายด้วยหุ่นเชิด” โดยทีมหุ่นเชิดไทย จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 25,000 บาท ได้แก่ “นวัตกรรมเสื้อในช่วยตรวจมะเร็งเต้านม” โดยทีมจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 15,000 บาท ได้แก่ “Start to Stop มะเร็งเต้านมหยุดได้...ถ้าคุณเริ่ม” โดยทีม So Proud จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ “โครงการชาวอุดรธานีร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม” ของทีม Little Angel of BCNU วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

“การป้องกันโรคมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ดังนั้นการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตทางวาโก้และพันธมิตรจะร่วมกันพัฒนารูปแบบโครงการต่างๆ ให้สามารถช่วยเหลือและเป็นประโยชน์แก่คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น” นายธรรมรัตน์กล่าวทิ้งท้าย

 

# # # # # # # # # # # # # # # #

 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน / ไพฑูรย์ แซ่ฮ่อ/ ภาณุวัฒน์ สาสนัส โทรศัพท์ 0-2610-2386 / 2336 / 2316