ทนกระแสเรียกร้องไม่ไหว วาโก้ผลิตหน้ากากขาย ซื้อได้ที่วาโก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้

2020-10-08 00:00:00
ทนกระแสเรียกร้องไม่ไหว วาโก้ผลิตหน้ากากขาย ซื้อได้ที่วาโก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) แบรนด์ชุดชนั้ในยอดนิยมอันดับ 1 ในใจผู้หญิงไทย กับรางวัล No.1 Brand Thailand 2019-2020 หมวด Woman Underwear รักษาแชมป์ต่อเนื่องมาตลอด 9 ปี

นอกจาก จะพัฒนาผลิตภณัฑ์แล้วยังมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยจากการระบาดของโรค โควิด-19 เมื่อต้นปี 63 วาโก้ได้มีนโยบายปรับแผนการผลิตชุดชั้นใน

เพื่อมาผลิตหน้ากากผ้าแจกฟรีและมอบ เสร็จสิ้นเมื่อ เม.ย. 63 ที่ผ่านมา ด้วยคุณสมบัติของผ้าและคุณภาพมาตรฐานวาโก้ ทำให้เกิดการเรียกร้องจาก ประชาชนให้ผลิตเพื่อจำหน่าย

ในวันนี้หน้ากากผ้าวาโก้มีจำหน่ายแล้วที่วาโก้ช็อปทุกสาขาและเคาน์เตอร์วาโก้ ที่ร่วมรายการ
จากการปรับแผนการผลิตชุดชั้นในเพื่อหันมาผลิตหน้ากากผ้าแจกฟรีเมื่อต้นปี 63 วาโก้ได้ผลิต หน้ากากผ้าออกมา 3 รูปแบบคือ แบบผ้าสเปเซอร์, แบบผ้าฝ้ายเส้นใยโพลีเอสเตอร์เพอร์มาและแบบผ้า

ฝ้ายผสมสแปนเด็กซ์ โดยส่งผ่านองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมอบให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบตัิงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ มูลนิธิฯ สื่อมวลชน

กลุ่มลูกค้าและพนักงานวาโก้ 11 ประเทศทวั่โลก ทงั้วาโก้ญี่ป่นุและวาโก้อเมริกาที่ได้รบัผลกระทบอย่างหนัก รวมจา นวนกว่า 200,000 ชิ้น ล่าสุดร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ในโครงการ “Mask for Blood Hero” Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ในการผลิตหน้ากากผ้า Blood Hero รูปแบบผ้าสเปเซอร์ จำนวน 400,0000 ชิ้น

เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิต  คุณสมบัติของเนื้อผ้าสเปเซอร์ ผลิตจากเส้นใย Nylon 70% ขนาดเล็กระดับ Microfiber มีความ ละเอียดสูง อีกทั้งมีส่วนผสมของ Spandex Melt 30%

หลอมละลายยึดติดเข้ากับโครงสร้างผ้า ซึ่งถักแบบ 2 ชั้น (Interlock Knit) ด้วยเครื่องถักที่มีความหนาแน่นสูง ทำให้ผ้ามีความอ่อนนุ่ม ไม่รุ่ย ไม่รันไม่ม้วน ยืดหยุ่นตัวดี กระชับเข้ากับรูปหน้าเมื่อสวมใส่

ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย มอก. 2346:2550 และผ่านการทดสอบการผ่านของอากาศ (Air Permeability Test) เป็นไปตามข้อกำหนดของ สถาบันพัฒนานาอุตสาหกรรม

สิ่งทอ ได้ค่าการผ่านอากาศได้น้อยกว่า 50 cm³/cm²/sec. จึงมีประสิทธิภาพในการ กรองฝุ่น PM 2.5 และยังช่วยลดการกระจายของเชื้อโรค สามารถซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 
ด้วยคุณสมบตัิที่กล่าวมาทำให้หน้ากากผ้าสเปย์เซอร์ได้รับคำชื่นชมและชื่นชอบ ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย ใส่สบาย ถ่ายเทอากาศ ผลการตอบรับที่ดีนี้มาจากผู้ใช้จริงและเกิดการบอกต่อ รวมถึงประชาชนทั่วไป

ที่ทราบว่าวาโก้ผลิตหน้ากากผ้าเพื่อแจกฟรี จึงต้องการให้ผลิตเพื่อจำหน่ายเพราะมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของ วาโก้ ซึ่งกระแสเรียกร้องมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

จึงได้ปรับแผนการผลิตชุดชั้นในบางส่วนมาผลิตหน้ากากผ้าจำหน่ายตามคำเรียกร้อง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Wacoal 3D Mask Healthy with style ปลอดภัยทั้งทีต้องมีสไตล์

หน้ากากผ้าวาโก้มีจำหน่ายแล้วที่วาโก้ช็อปทุกสาขา และเคาน์เตอร์วาโก้ที่ร่วมรายการ สามารถติดตาม ดีไซน์และฟังก์ชั่นใหม่ๆ

พร้อมช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Wacoal Thailand สอบถามโทร                

Call Center 02-296-9979