ซื้อวาโก้ลดหย่อนภาษีได้ กับโครงการ “ช้อปดีมีคืน”

2020-10-28 00:00:00
ซื้อวาโก้ลดหย่อนภาษีได้ กับโครงการ “ช้อปดีมีคืน”

วาโก้ออก โปรโมชั่น เด็ดๆ กับสินค้าคุณภาพดีเพื่อสาวขาช้อปอย่างต่อเนื่อง พร้อมขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

จากภาครัฐกับโครงการ “ช้อปดีมีคืน” อีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้า

หรือบริการภายในประเทศช่วงปลายปี 2563 โดยเมื่อซื้อสินค้าวาโก้ ณ วาโก้ช็อป,

เคาน์เตอร์วาโก้ ทุกสาขาทั่วประเทศ และทุกช่องทางวาโก้ออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 สามารถนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 ตามยอดที่ซื้อจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท  

โดยมาตรการลดหย่อนภาษีนี้ใช้สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และควรเช็คสิทธิ์

พร้อมศึกษารายละเอียดเงื่อนไขจากประกาศกรมสรรพากรเพิ่มเติมที่ www.rd.go.th                      

*เงื่อนไขเป็นไปตามโครงการช้อปดีมีคืนที่รัฐบาลกำหนด