Wacoal Pink Ribbon

วาโก้ตั้งเป้ายกระดับงานบริการทั่วประเทศ จัดฝึกอบรม "Wacoal Pink Lady Service"

ปัจจุบัน "มะเร็งเต้านม" ยังคงเป็นสาเหตุการตายที่คร่าชีวิตหญิงไทยมากเป็นอันดับต้นๆ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยตระหนักรู้ถึงภัยร้ายนี้ และเรียนรู้วิธีป้องกันที่ถูกต้อง บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้เดินหน้าสานต่อโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม" ปีที่ 16 ล่าสุดร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม "Wacoal Pink Lady Service" ฝึกอบรมพนักงานขาย 800 คน เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ และวิธีตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ลูกค้า ตั้งเป้ายกระดับเครือข่ายงานบริการของวาโก้ทั่วประเทศ

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กิจกรรมฝึกอบรม "Wacoal Pink Lady Service" เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม" เพื่อสืบสานปณิธานของวาโก้ที่ต้องการเห็นผู้หญิงไทยห่างไกลจากมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือจากแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านมะเร็งเต้านมจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติในการจัดอบรมพนักงานขายวาโก้จำนวน 800 คนทั่วประเทศ เป็นการยกระดับงานบริการของวาโก้ไปอีกขั้น

ทั้งนี้ พนักงานขายที่ผ่านการอบรมจะได้รับมอบเข็มกลัด Wacoal Pink Lady จะทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนวาโก้คอยให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับภัยร้ายจากโรคมะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยง วิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างถูกวิธี วิธีการเลือกชุดชั้นใน (Balancing Bra) เพื่อเสริมความมั่นใจสำหรับลูกค้าที่เคยผ่านการผ่าตัดมะเร็งเต้านมมาก่อน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัย

ด้านนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ย้ำถึงความสำคัญของเรื่องนี้ว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยของโรคมะเร็งที่พบมาก เป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทย เป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตสตรีไทยเป็นอันดับ3 รองจากมะเร็งตับและปอด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีมาโดยตลอด โดยสถิติสาธารณสุขล่าสุด จากทะเบียนมะเร็งประเทศไทยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในปี 2554 พบว่ามีสตรีไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่จำนวน 12,613ราย หรือ 34.5 รายต่อวัน คิดเป็นอัตราป่วย 28.5ราย ต่อประชากรแสนคน โดยในปี2557มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเสียชีวิตจำนวน 3,455 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 10.5 ราย โดยปกติแล้วผู้หญิง ที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ทุกช่วงอายุมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ทุกคน แต่ในกลุ่มที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างชัดเจน และช่วงอายุ ที่พบอุบัติการณ์การเป็นมะเร็งชนิดนี้สูงสุดคือ 60 ปี โดยมีอัตราป่วยสูงถึง 95.1รายต่อประชากรแสนคน

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมนั้น นอกเหนือจากปัจจัยด้านพันธุกรรมแล้ว ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันในแง่ของอาหารการกินที่มีไขมันสูง ความอ้วน และการดื่มแอลกอฮอลล์ การไม่ออกกำลังกายยิ่งเป็นปัจจัยเสริมที่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในสตรีที่อายุน้อยอีกด้วย โรคนี้ถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวเพราะ ในระยะแรกจะไม่มีอาการเจ็บปวดหรือความผิดปกติให้เห็นเด่นชัด การรักษาในระยะลุกลามแล้วมักจะรักษาได้ยุ่งยากและได้ผลไม่ดี การลดปัจจัยเสี่ยงและการหมั่น ตรวจสุขภาพเต้านมเป็นประจำจึงเป็นวิธีป้องกันและดูแลที่ดีที่สุดและช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้ เพราะมะเร็งเต้านมสามารถรักษาได้หากพบในระยะเริ่มแรก

สำหรับผู้หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุกเดือน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัด โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจคือ หลังมีประจำเดือนวันแรก 7-10 วัน เนื่องจากเต้านมจะอ่อนนุ่มตรวจง่าย และหมั่นสังเกตความผิดปกติของเต้านมร่วมด้วย เช่น ขนาด สี ผิวหนังมีรอยย่น บุ๋ม หดตัว หรือหนาผิดปกติ หัวนมหดตัว คัน มีเลือดหรือน้ำเหลือง ไหลออกจากหัวนม ควรมาตรวจเต้านมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และตรวจด้วยแมมโมแกรมเมื่อถึงวัยอันสมควร

พบกับบริการ Wacoal Pink Lady Service ได้ที่เคาน์เตอร์วาโก้ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านค้าทั่วไปตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์วาโก้โทร 02-689-8515-6