NCI ผุดโปรเจกต์ใหม่ “คัดกรองมะเร็งเต้านมจากเลือด”

กรุงเทพฯ – สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute: (NCI) จับมือภาคเอกชน เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบใหม่ด้วยการตรวจเลือด หวังช่วยเพิ่มโอกาสคนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ลดอัตราการเสียชีวิต ชี้การตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมมีประสิทธิภาพจริง แต่ราคาแพงและไม่คุ้มค่าสำหรับภาครัฐในการอุดหนุนให้เป็นบริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน


ร.อ.นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมถือเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิง โดยผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทุกช่วงอายุมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้ทุกคน จึงแนะนำให้หมั่นสังเกตความผิดปกติ และตรวจสุขภาพเต้านมเป็นประจำซึ่งปัจจุบันวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในเบื้องต้นมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี คือ การตรวจด้วยบุคลากรทางแพทย์โดยใช้การคลำ และการตรวจแมมโมแกรม

ภาพ : ผลการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม

นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยประเมินความคุ้มค่าในการใช้แมมโมแกรม เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมระดับประชากรของประเทศในเอเชียพบด้วยว่า ประเทศที่เหมาะสมใช้วิธีนี้ควรมีอุบัติการณ์ของโรค ไม่ต่ำกว่า 45 คนต่อแสนประชากร โดยชาติตะวันตก เช่น อังกฤษ สหรัฐ หรือชาติแถบสแกนดิเนเวียอยู่ที่ประมาณ 100 ต่อแสนประชากร ขณะที่อุบัติการณ์ของโรคนี้ในประเทศไทยถึงแม้ว่า ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเทียบแล้วยังต่ำกว่าถึง 3-4 เท่า โดยสถิติปี 2555 อยู่ที่ 28.5 คนต่อแสนประชากรเท่านั้น

ภาพ :การตรวจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์

สอดคล้องกับผลการวิจัยของสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี กรมการแพทย์ว่า การลงทุนโดยภาครัฐเพื่อใช้การตรวจแมมโมแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านมในระดับประชากร ถือว่ายังไม่มีความคุ้มค่าเพียงพอต่อต้นทุนยังไม่รวมถึงข้อจำกัดเรื่องการมีอุปกรณ์และบุคลากรไม่เพียงพอด้วย

นพ.สมชาย ระบุต่อว่า เพื่อแก้ไขปัญหานี้และช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งเต้านมให้มากขึ้นในราคาที่ถูกลง สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้เริ่มโครงการวิจัยพัฒนาวิธีคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบใหม่ ด้วยการตรวจสารบ่งชี้ในเลือดมาตั้งแต่ปี 2558 โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายแห่ง อาทิ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรี “วาโก้” และ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และยังคงเปิดรับการอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง

ภาพ : การเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง

ทั้งนี้สารบ่งชี้ในงานวิจัยชิ้นนี้เป็นคนละชนิดกับการตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็งที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโปรตีนขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างซับซ้อนมักพบกับมะเร็งที่มีขนาดก้อนใหญ่ หรือเป็นระยะท้ายแล้ว ทำให้โอกาสตรวจพบสารบ่งชี้เหล่านี้ในผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้นมีน้อยมาก จึงมักไม่แนะนำให้ใช้เพื่อคัดกรองโรค แต่จะใช้เพื่อติดตามการเกิดโรคซ้ำ หรือดูการตอบสนองในการรักษามากกว่า

“งานวิจัยนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพและขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่าง และทดสอบความแม่นยำของสารดังกล่าว หากงานวิจัยประสบผลคาดว่าจะช่วยให้ประเทศไทยมีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบใหม่ ซึ่งหญิงไทยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเหมือนการตรวจสุขภาพประจำปี หากพบผลผิดปกติ ค่อยไปตรวจวินิจฉัยด้วยแมมโมแกรมและการตรวจอื่นๆ ต่อไปเพื่อวางแผนในการรักษา ซึ่งจะทำให้เราใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ของไทยได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น” นพ.สมชาย ทิ้งท้าย

สำหรับผู้สนใจสมทบทุนงานวิจัย ติดต่อ โทร. 0 2202 6800 ต่อ 1509 "กองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยและดูแลผู้ป่วย" โดยนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ