Wacoal Pink Ribbon

"วาโก้" และ "สถาบันมะเร็งแห่งชาติ" ห่วงใยสุขภาพผู้หญิงไทย จัดกิจกรรม "Wacoal Cares for Your Breasts, Mammogram Saves Your Life."

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ ชุดชั้นในสตรีที่เข้าใจผู้หญิงไทยอย่างแท้จริง จับมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสถานพยาบาลชั้นนำที่ร่วมโครงการ 25 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรม "Wacoal Cares for Your Breasts, Mammogram Saves Your Life." ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ลูกค้าวาโก้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ รวมทั้งเทคนิค การตรวจเต้านมง่ายๆด้วยตัวเอง เพื่อให้ลูกค้านำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง โดยหันมาใส่ใจหมั่นตรวจสุขภาพเต้านมอย่างสม่ำเสมอ จะได้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหารบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วาโก้ให้ความสำคัญกับสุขภาพเต้านมของผู้หญิงมาโดยตลอด พร้อมทั้งเดินหน้าสานต่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงภัยจากโรคมะเร็งเต้านม เพราะปัจจุบัน "มะเร็งเต้านม" เป็นภัยร้ายอันดับ 1 ที่น่าวิตกมากสำหรับสตรีไทย จึงต้องการเชิญชวนให้ผู้หญิงทุกคนดูแล สุขภาพด้วยวิธีที่ดีที่สุด คือการตรวจเต้านมอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอด้วยตนเอง และที่สำคัญคือการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถือว่าให้ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ มากที่สุดในปัจจุบันด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ (Mammogram & Ultrasound) โดยการแมมโมแกรมสามารถตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่มตั้งแต่ไม่อาการ คือพบตั้งแต่ขนาดเพียง 2 มม. โรคนี้มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ วาโก้ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรม "Wacoal Pink Lady Service" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม" อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยร่วมมือกับแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการจัดอบรมพนักงานขายวาโก้จำนวน 800 คนทั่วประเทศ เพื่อยกระดับงานบริการของวาโก้ โดยพนักงานที่ผ่านการอบรมจะได้รับเข็มกลัด Wacoal Pink Lady และจะทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนวาโก้คอยให้คำแนะนำลูกค้าเบื้องต้นเพื่อตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็งเต้านม วิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง วิธีการเลือกชุดชั้นใน (Balancing Bra) รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง จะได้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสถิติสาธารณสุขล่าสุดจากทะเบียนมะเร็งประเทศไทยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี 2554 พบว่ามีสตรีไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่จำนวน 12,613 ราย หรือ 34.5 รายต่อวัน คิดเป็นอัตราป่วย 28.5 รายต่อประชากรแสนคน โดยในปี 2557 มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเสียชีวิตจำนวน 3,455 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 10.5 ราย ผู้หญิงที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ทุกช่วงอายุมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ทุกคน แต่ในกลุ่มที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างชัดเจน และช่วงอายุที่พบอุบัติการณ์การเป็นมะเร็งชนิดนี้สูงสุดคือ 60 ปี โดยมีอัตราป่วยสูงถึง 95.1 รายต่อประชากรแสนคน

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อโรคมะเร็งเต้านม นอกจากด้านพันธุกรรมแล้ว ยังรวมถึงการกินอาหารที่มีไขมันสูง ความอ้วน และการดื่มแอลกอฮอลล์ การไม่ออกกำลังกายยิ่งเป็นปัจจัยเสริมที่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ในสตรีที่อายุน้อยอีกด้วย โรคนี้ถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวเพราะในระยะแรกจะไม่มีอาการเจ็บปวดหรือความผิดปกติให้เห็นเด่นชัด อีกทั้งการรักษาในระยะลุกลามแล้วมักจะมีความยุ่งยากและได้ผลไม่ดี ดังนั้นผู้หญิง จึงควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของเต้านม เช่น ขนาด สี รอยย่น รอยบุ๋ม ผิวหนังหดตัวหรือหนาผิดปกติ หัวนมหดตัว คัน มีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลออกจากหัวนม ทั้งยังควรมารับการตรวจเต้านมโดยบุคลากร ทางการแพทย์และตรวจด้วยแมมโมแกรมเมื่อถึงวัยอันสมควร คือ อายุ 40 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม

สำหรับกิจกรรม "Wacoal Cares For Your Breasts. Mammogram Saves Your Life." รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตรวจสุขภาพเต้านมอย่างสม่ำเสมอ โดยวาโก้ร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค กรมการแพทย์ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ ทั้งนี้ ลูกค้าสมาชิก HIS&HER เมื่อซื้อชุดชั้นในวาโก้สะสมครบ 12,000 บาท(สุทธิ) ระหว่าง 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2559 วาโก้ขอมอบบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram and Ultrasound) เพื่อรับการตรวจแมมโมแกรม 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค กรมการแพทย์ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสมุยและสนามจันทร์) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี รวมสถานพยาบาลชั้นนำที่ให้บริการ 25 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลกรุงเทพ), โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์, โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี, โรงพยาบาลกรุงเทพตราด, โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น, โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร, โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา, โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน, โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี, โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี, โรงพยาบาลมะเร็ง ลพบุรี, โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง, โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี, โรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี และโรงพยาบาลมะเร็ง สุราษฎร์ธานี สามารถเข้ารับบริการตรวจแมมโมแกรม ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-296-9979