Wacoal Pink Ribbon

วาโก้ เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการ รู้ทันมะเร็งเต้านมกับศิริราช ครั้งที่ 6 “ไขปัญหา..คาถาพิชิตมะเร็งเต้านม”

  9 พ.ค. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินภารกิจต้านโรคมะเร็งเต้านมมาต่อเนื่อง 18 ปี ภายใต้ "โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ได้ร่วมสมทบทุนแก่ สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย “ถอดรหัสยีนมะเร็ง” เพื่อสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมมะเร็งในคนไทยเป็นครั้งแรกของประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศที่จะผลักดันให้เกิดมาตรฐานใหม่ ในการวางแนวทางรักษาโรคมะเร็งตามหลักการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) ให้เหมาะสมกับพันธุกรรมของผู้ป่วยมะเร็งแต่ละรายมากที่สุด จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้หายขาดได้ถึงขีดสุดมีผลข้างเคียงต่ำ

โดย กลุ่มมะเร็งเต้านม สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมโครงการ รู้ทันมะเร็งเต้านมกับศิริราช ครั้งที่ 6 “ไขปัญหา..คาถาพิชิตมะเร็งเต้านม” ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 419 4471-4 ในวันและเวลาราชการ