Wacoal Pink Ribbon

กิจกรรม ปี 2562

วาโก้ เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการ รู้ทันมะเร็งเต้านมกับศิริราช ครั้งที่ 6 “ไขปัญหา..คาถาพิชิตมะเร็งเต้านม”


   9 พ.ค. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินภารกิจต้านโรคมะเร็งเต้านมมาต่อเนื่อง 18 ปี ภายใต้ "โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ได้ร่วมสมทบทุนแก่ สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย “ถอดรหัสยีนมะเร็ง” เพื่อสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมมะเร็งในคนไทยเป็นครั้งแรกของประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศที่จะผลักดันให้เกิดมาตรฐานใหม่ . . .


“วาโก้” จับมือ “รพ.ขอนแก่น” เปิดศูนย์มะเร็งเต้านมครบวงจรแห่งแรกในอีสาน


   30 มี.ค. 2562

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม สมทบทุนโรงพยาบาลขอนแก่น 15 ล้านบาท เปิดตัว “ศูนย์รักษ์เต้านม” อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการดูแลวินิจฉัยและบำบัดโรคมะเร็งเต้านมแบบครบวงจรแห่งแรกในภาคอีสาน ช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม. . .


“วาโก้” สนับสนุน “ศิริราช” รักษามะเร็งเต้านมด้วยการแพทย์แม่นยำ มอบ 1 ล้านบาทเดินหน้างานวิจัยถอดรหัสยีนมะเร็ง


   20 มี.ค. 2562

โรคมะเร็ง” สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย เป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะแม้เทคโนโลยีการแพทย์ปัจจุบันจะก้าวหน้าไปมาก แต่ต้องยอมรับว่าโรคนี้รักษาหายขาดได้ยาก โดยเฉพาะผู้ป่วยระยะลุกลามที่มีโอกาสเสียชีวิตสูง ทั้งยังมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยไม่สามารถเข้าถึงวิธีการรักษาแบบใหม่ๆ เหล่านี้ได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และไม่อยู่ในสิทธิ์เบิกจ่ายใดๆ ของภาครัฐ. . .


โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” มอบบาลานซิ่งบราและหมวก เพื่อผู้ป่วยยากไร้อย่างต่อเนื่อง


   2-3 มี.ค. 2562

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม โครงการเพื่อสังคมภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) นำโดยการุณี สุหร่าย (ที่ 2 จากขวา) และอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ (ขวา) กรรมการบริษัท ร่วมมอบเงินบริจาคและชุดชั้นในบาลานซิ่งบรา พร้อมด้วยเต้านมเทียมและหมวกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ รวมมูลค่า 1,410,000 บาท . . .