Wacoal Pink Ribbon

“วาโก้” จับมือ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ” และ 27 สถานพยาบาลชั้นนำ เดินหน้าโครงการรณรงค์ตรวจแมมโมแกรม เป็นปีที่ 8

  31 มิ.ย. 2560

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ สนับสนุนและรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงภัยร้ายจากมะเร็งเต้านม พร้อมเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคร้าย ผนึกกำลังสถาบันมะเร็งแห่งชาติโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค-กรมการแพทย์ และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพทั่วประเทศรวม 28 แห่ง สานต่อโครงการ WACOAL CARES FOR YOUR BREASTS. MAMMOGRAM SAVES YOUR LIFE. มอบบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านมและอัลตร้าซาวน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

กิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นทุกปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคม “วาโก้โบว์ชมพู ู้มะเร็งเต้านม” ที่วาโก้ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาถึง 17 ปีแล้ว เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยห่างไกลจากมะเร็งเต้านม ซึ่งปัจจุบันเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสตรีไทย โดยโครงการฯ ต้องการให้ผู้หญิงตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ ร่วมกับการตรวจ ด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวน์ ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าเป็นวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถตรวจหามะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ขนาดเพียง 2 มม. ซึ่งเป็นระยะแรกเริ่มที่ไม่แสดงอาการ โดยผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปควรตรวจเป็นประจำทุกปี หรือหากใครที่มีบุคคลในครอบครัวหรือญาติสายตรงมีประวัติป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ก็ควรตรวจเป็นประจำทุกปีตั้งแต่อายุ 30 ปีเช่นกัน

ทั้งนี้ วาโก้จะมอบบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวน์ 1 ใบ แก่ลูกค้าสมาชิก His & Her โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อชุดชั้นในวาโก้ สะสมครบ 12,000 บาท (สุทธิ) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560 โดยความพิเศษของบริการที่ระบุในบัตรสำหรับปีนี้อยู่ที่ วาโก้เปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้ตามต้องการ 1 ใน 3 รูปแบบได้แก่ 1. รับบริการตรวจด้วยตนเอง หรือ 2. มอบบัตรในการตรวจให้แก่คนที่รักและห่วงใยเพื่อใช้บริการแทนในสถานพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ หรือ 3. หากไม่ประสงค์จะรับการตรวจ ก็สามารถเลือกบริจาคบัตรนี้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในกิจกรรม “แมมโมแกรมการกุศล” ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้

ผู้ที่ได้รับบัตร VIP Card นี้สามารถเข้ารับบริการตรวจได้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ณ สถานพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการรวม 28 แห่ง ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค-กรมการแพทย์ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเว้นโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช) และเครือโรงพยาบาลสมิติเวช (ยกเว้นโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 02-296-9979


รายชื่อสถานพยาบาลชั้นนำทั้ง 28 แห่งที่ร่วมรายการ ได้แก่

• โรงพยาบาลวัฒโนสถ โทร. 02 310 3000

• โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ โทร. 02 118 7888

• โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง โทร. 02 818 9000

• โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร. 038 259 999

• โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038 921 999

• โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888

• โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร. 039 552 777

• โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โทร. 043 042 888

• โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร โทร. 042 343 111

• โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โทร. 044 429 999

• โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โทร. 074 272 800

• โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทร. 076 254 425

• โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน โทร. 032 616 800

• โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โทร. 052 089 888

• โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055 212 222

• โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ โทร. 034 219 600

• โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. 02 022 2222

• โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โทร. 02 438 9000

• โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี โทร. 033 038 888

• โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โทร. 038 320 300

• สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทร. 02 202 6800

• โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี โทร. 02 546 1960

• โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี โทร. 038 784 005

• โรงพยาบาลมะเร็ง ลพบุรี โทร. 036 422 515

• โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง โทร. 054 335 262

• โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี โทร. 045 317 133

• โรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี โทร. 042 207 375

• โรงพยาบาลมะเร็ง สุราษฎร์ธานี โทร. 077 277 555