Wacoal Pink Ribbon

"วาโก้" ร่วมกับ "สถาบันมะเร็งแห่งชาติ" จัดกิจกรรมโรดโชว์การกุศล "โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม Beauty Inside ปี 2559"

  25 ส.ค. 2559

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ ชุดชั้นในสตรีที่เข้าใจผู้หญิงไทยอย่างแท้จริง จับมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวโรดโชว์การกุศล "โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม Beauty Inside ปี 2559" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการดูแลสุขภาพตนเองและใส่ใจสุขภาพเต้านมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม พร้อมเชิญชวนลูกค้า ของวาโก้มาร่วมบุญและเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้ส่งต่อความห่วงใยแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้

ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม Beauty Inside ปี 2559" เพื่อส่งต่อความห่วงใยถึงผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และนายกสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย คุณฐิติมา สุตสุนทร (คุณแหวน) ที่มาแสดง มินิคอนเสิร์ตและร่วมถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้กับมะเร็งเต้านมที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีกิจกรรมสาธิตวิธีการทำอาหารเพื่อสุขภาพ โดยคุณภูริ หัสดินทร์ (เชฟร๊อค) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้และของที่ระลึกที่ออกแบบลายโดย ม.ล.จิราธร จิรประวัติ (ครูโต) เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกิจกรรมตกแต่งหมวกคีโมโดยกลุ่มจิตอาสา เพื่อมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ต่อไป

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วาโก้ให้ความสำคัญ กับสุขภาพเต้านมของผู้หญิงมาโดยตลอด โดยได้เดินหน้าสานต่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงพิษภัยของโรคมะเร็งเต้านม เพราะปัจจุบัน "มะเร็งเต้านม" เป็นภัยร้ายอันดับ 1 ที่น่าวิตกมากสำหรับสตรีไทย จึงอยากจะเชิญชวนให้ผู้หญิงไทยทุกคนดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่ดีที่สุด คือ การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง และที่สำคัญคือการเข้ารับ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ (Mammogram & Ultrasound) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถือว่าให้ผลการตรวจ ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน โดยเครื่องแมมโมแกรมสามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่มตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการ คือพบตั้งแต่ขนาดเพียง 2 มม. โรคนี้มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ในปีนี้ วาโก้ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมโรดโชว์การกุศล "โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม Beauty Inside" เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยห่างไกลจากมะเร็งเต้านม อีกทั้งทางวาโก้ได้มีการยกระดับมาตรฐานการบริการไปอีกขั้น โดยจัดให้มีการฝึกอบรม "Wacoal Pink Lady Service" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม" อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยร่วมมือกับแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการจัดอบรมพนักงานขายวาโก้จำนวน 800 คนทั่วประเทศ พนักงานที่ผ่านการอบรมจะได้รับเข็มกลัด Wacoal Pink Lady และจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำลูกค้าในเบื้องต้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงแนะนำวิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง วิธีการเลือกชุดชั้นใน Balancing Bra และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสถิติสาธารณสุขล่าสุดจากทะเบียนมะเร็งประเทศไทยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี 2554 พบว่ามีสตรีไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่จำนวน 12,613 ราย หรือ 34.5 รายต่อวัน คิดเป็นอัตราป่วย 28.5 รายต่อประชากรแสนคน โดยในปี 2557 มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเสียชีวิตจำนวน 3,455 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 10.5 ราย ผู้หญิงที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ทุกช่วงอายุ มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ทุกคน แต่ในกลุ่มที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างชัดเจน และช่วงอายุที่พบอุบัติการณ์การเป็นมะเร็งชนิดนี้สูงสุดคือ 60 ปี โดยมีอัตราป่วยสูงถึง 95.1 รายต่อประชากรแสนคน

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อโรคมะเร็งเต้านม นอกจากด้านพันธุกรรมแล้ว ยังรวมถึงการกินอาหารที่มีไขมันสูง ความอ้วน และการดื่มแอลกอฮอลล์ การไม่ออกกำลังกายยิ่งเป็นปัจจัยเสริม ที่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในสตรีอายุน้อยอีกด้วย โรคนี้ถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวเพราะในระยะแรกจะไม่มีอาการเจ็บปวดหรือความผิดปกติให้เห็นเด่นชัด อีกทั้งการรักษา ในระยะลุกลามแล้วมักจะมีความยุ่งยาก และได้ผล ไม่ดี ดังนั้นผู้หญิงจึงควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของเต้านม เช่น ขนาด สี รอยย่น รอยบุ๋ม ผิวหนังหดตัวหรือหนาผิดปกติ หัวนมหดตัว คัน มีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลออกจากหัวนม ทั้งยังควรมารับการตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์และตรวจด้วยแมมโมแกรมเมื่อถึงวัยอันสมควร คือ อายุ 40 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม

"การป้องกันโรคมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ดังนั้นการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และทางวาโก้เองก็จะสานต่อกิจกรรมเช่นนี้ เพื่อผู้หญิงไทยจะได้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม นอกจากนี้เพื่อช่วยเหลือและส่งต่อความห่วงใยถึงผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ต้องการการดูแล และกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข" นายธรรมรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย