Wacoal Pink Ribbon

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม

  23 ก.ค. 2558

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม" เป็นโครงการหลักของวาโก้ที่ช่วยเหลือสังคมไทย ด้านการต้านภัยมะเร็งเต้านมเพราะปัจจุบันมะเร็งเต้านมถือว่าเป็นมะเร็ง ร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย และยังพบในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีมากขึ้นทุกๆปี ซึ่งโรคนี้มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ในปีนี้ ถือว่าโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ครบรอบ 15 ปี ทีมงานทุกคนของวาโก้พร้อมที่จะเดินหน้ารณรงค์อย่างเข้มข้น เพื่อให้สตรีไทยได้ตระหนัก และรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ โดยเผยแพร่เอกสาร "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม" จำนวน 500,000 ฉบับ ซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้เขียน เนื้อหาความรู้เชิงแนวถามตอบเข้าใจง่าย เพื่อให้สตรีไทยมีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและรู้วิธีตรวจสุขภาพเต้านมเบื้องต้นด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง พร้อมผลิตสื่อรูปแบบใหม่เพื่อติดตั้งในห้องลองชุดชั้นในสตรี จำนวน 400 ห้องทั่วประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้หญิงไทย ทุกครั้งที่สวมใส่ชุดชั้นใน ก็ให้นึกถึงการตรวจสุขภาพเต้านมสม่ำเสมอด้วย จะได้ห่างไกลจากโรคร้ายนี้


Download