Wacoal Pink Ribbon

"วาโก้" ร่วมกับ "สถาบันมะเร็งแห่งชาติ" จัดกิจกรรมแมมโมแกรมการกุศล "ส่งต่อความห่วงใยจากแม่สู่ลูก" เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  10 มี.ค. 2558

ผลิตภัณฑ์วาโก้ ชุดชั้นในสตรีที่เข้าใจผู้หญิงไทย อย่างแท้จริง ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมแมมโมแกรมการกุศล "ส่งต่อความห่วงใยจากแม่สู่ลูก" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับบุตรสาวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม รวมทั้งสิ้น 184 ราย เนื่องจากเป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านม รวมทั้งเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และสามารถถ่ายทอด องค์ความรู้สู่บุคคลรอบข้างได้

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วาโก้ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพเต้านมของผู้หญิงมาโดยตลอด พร้อมทั้งยังคง เดินหน้ารณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงภัยจากมะเร็งเต้านม เพราะปัจจุบันยังไม่ทราบถึงสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ แต่การที่จะดูแลสุขภาพเต้านมด้วยวิธีที่ดีที่สุด คือ การตรวจเต้านมอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอด้วยตัวเอง หรือการตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ ด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม หรือแมมโมแกรม (Mammogram)

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ทางวาโก้ ได้ตระหนักถึงภัยของมะเร็งเต้านมที่คุกคามผู้หญิง จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉลี่ยจะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพิ่มทุกปี โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการมีประวัติ ครอบครัวเป็นมะเร็ง และในวันนี้จึงได้ร่วมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการจัดกิจกรรมแมมโมแกรมการกุศล "ส่งต่อความห่วงใยจากแม่สู่ลูก" โดยทางวาโก้ได้สนับสนุนเงินสมทบทุนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม

ทางด้าน นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับหนึ่งในโรคมะเร็งสตรีไทย และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่กลุ่มสตรีที่มีอายุมากกว่า 40 ปี จะมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมอย่างชัดเจน โดยช่วงอายุที่พบการเป็นมะเร็งเต้านมมากที่สุดคือ อายุ 55 ปี และคาดว่าในปัจจุบัน จะมีผู้ป่วยรายใหม่สูงถึง 13,000 รายต่อปี โดยมีการเสียชีวิต จากมะเร็งเต้านมประมาณ 3,261 ราย หรือวันละ 9 ราย โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การตรวจด้วย เครื่องแมมโมแกรม จะเป็นการตรวจหามะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ คือ พบได้ตั้งแต่ยังไม่เป็นก้อน โดยมีผลการศึกษารับรองว่า การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมมีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยของแพทย์เป็นอย่างมาก

ภายในงานยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง "ส่งต่อความห่วงใยจากแม่สู่ลูก" โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมมะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดร.พรทิพา พิชา คุณเป้ย ปานวาด และแม่นุ่น-สุพัฒชา ศรีสุวรรณ ที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว การต่อสู้กับมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย รวมไปถึงกิจกรรมสาธิตวิธีการทำอาหารเพื่อสุขภาพ "Cooking for MOM" โดยเชฟฟิน จากรายการครัวอินดี้ กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "Exercise for Healthy MOM" กิจกรรมการแสดงดนตรี "Music for MOM" และนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม