Wacoal Pink Ribbon

กิจกรรม ปี 2556

วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม รณรงค์ต่อเนื่องปีที่ 13 พร้อมแจกบรารุ่นพิเศษเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


  29 ม.ค. 2556

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 2556 Power of Women: รวมพลังหญิงไทย สู้ภัยมะเร็งเต้านม" มุ่งรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม พร้อมจัดกิจกรรม...


รับรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับนานาชาติ ด้าน Health Promotion โครงการวาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม


  12 พ.ค. 2556

ในปี 2556 "Enterprise Asia" ได้พิจารณาคัดเลือก และมอบรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน Health Promotion ระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ให้กับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จากการที่มีผลงานและการดำเนินงาน "โครงการวาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม" ที่ดำเนินการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม อย่างจริงจังและต่อเนื่องมากว่า 10 ปี สามารถช่วยเหลือสตรีทั้งในด้านการป้องกัน การรักษา และการสร้างสมดุลย์ในชีวิตอย่างชัดเจน...


วาโก้ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด" เชิญชวนลูกค้าวาโก้ร่วมทำบุญสานต่อการให้สู่สังคมไทย


  22 พ.ค. 2556

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว "โครงการ วาโก้โบว์ชมพู ร้อยใจให้...ไม่สิ้นสุด ปีที่ 3" โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาอาคาร และจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี วรเทพ อัศวเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์วาโก้...


โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ปีที่ 13 ร่วมสนับสนุนโครงการแมมโมแกรมการกุศลเพื่อแม่ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


  1 ส.ค. 2556

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้เดินหน้าโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 2556" รณรงค์ต่อเนื่อง ให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านมเป็นปีที่ 13 ร่วมสนับสนุนโครงการแมมโมแกรมการกุศลเพื่อแม่ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...