โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2563

“วาโก้” ชวนคนไทยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการ “บริจาคบราเก่า” เพื่อนำไปเผาอย่างถูกวิธีกับโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ปี 9

  24 ก.พ. 2563

กรุงเทพฯ – ปัจจุบัน ปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ได้กลายมาเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงได้ยาก การแยกขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ที่เราทุกคนทำได้ เพื่อช่วยกันลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนและฝุ่นพิษ PM 2.5 โดยเฉพาะขยะพลาสติกใกล้ตัว อย่าง “บรา” ไอเท็มสำคัญสำหรับผู้หญิงที่ใช้วัสดุส่วนใหญ่ผลิตจากโพลีเมอร์หรือที่เรียกว่าพลาสติก ส่งผลให้ “บรา 1 ตัว ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 400 ปี”...