โครงการวาโก้บราเดย์ ปี 2559

"วาโก้ บราเดย์ ปี 5" จัดเวิร์คชอปสร้างอาชีพสตรีบ้านพักฉุกเฉินสร้างคุณค่า สร้างอาชีพ กลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง

  21 เม.ย. 2559

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 5 ด้วยเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์สังคมที่สวยงามด้วยการมอบโอกาสที่ดีให้กับสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสตรีและเด็กที่ประสบปัญหาครอบครัว วิกฤตชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจภายใต้การดูแลของสมาคมฯ ให้มีอาชีพ มีรายได้ มีกำลังใจสามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง เปี่ยมคุณค่าและมีความสุข ล่าสุดบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)...


วาโก้ ปลุกกระแสบรารักโลก เปิดโครงการ "วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องปีที่ 5

  12 ก.พ. 2559

เนื่องในวันบราเดย์ (12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2456) ซึ่งเป็นวันกำเนิดบราตัวแรกของโลก บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ ในฐานะผู้นำชุดชั้นในของไทย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมเดินหน้าปลุกกระแสวาโก้บราเดย์ จัดงานเปิดตัวโครงการและนิทรรศการ "วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 5" อย่างเป็นทางการ...