CLINICAL WEAR

บริการสั่งตัดเสื้อผ้าทางการแพทย์ สวมใส่หลังการรักษาแผล Burn

CLINICAL WEAR

เสื้อผ้าทางการแพทย์ (Pressure Garment) สำหรับสวมใส่หลังการรักษาแผล Burn จากไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, สัมผัสสารเคมี หรือประสบอุบัติเหตุ
เพื่อกดกระชับรอยแผลเป็นนูน (Keloid) ให้เนียนเรียบ ป้องกันการเกิดพังผืดยึดติดของผิวหนัง และช่วยกระชับเพื่อลดการบวมจากโรคบวมน้ำเหลือง (Lymphedema)


Product List : Clinic Wear

เสื้อกระชับแผล(ชาย) WX4341

เสื้อกระชับแผล สวมใส่ภายหลังการรักษาบาดแผลเพื่อกระชับไม่ให้เกิดแผลเป็นนูน (Keloid)

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่าง (สั่งตัด)

กางเกงกระชับแผล(ชาย) WX4641

กางเกงกระชับแผล สวมใส่ภายหลังการรักษาบาดแผลเพื่อกระชับไม่ให้เกิดแผลเป็นนูน (Keloid)

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่าง (สั่งตัด)

หน้ากากกระชับแผล WX4141

หน้ากากกระชับแผล สวมใส่ภายหลังการรักษาบาดแผลเพื่อกระชับไม่ให้เกิดแผลเป็นนูน (Keloid)

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่าง (สั่งตัด)

แผ่นกระชับคอ WX4241

แผ่นกระชับคอ สวมใส่ภายหลังการรักษาบาดแผลเพื่อกระชับไม่ให้เกิดแผลเป็นนูน (Keloid)

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่าง (สั่งตัด)

ที่รัดแขน WX4441

ที่รัดแขน สวมใส่ภายหลังการรักษาบาดแผลเพื่อกระชับไม่ให้เกิดแผลเป็นนูน (Keloid)

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่าง (สั่งตัด)

ถุงมือกระชับแผลแบบเปิด WX4443

ถุงมือกระชับแผล สวมใส่ภายหลังการรักษาบาดแผลเพื่อกระชับไม่ให้เกิดแผลเป็นนูน (Keloid)

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่าง (สั่งตัด)

ถุงเท้ากระชับแผลแบบเปิด WX4841

ถุงเท้ากระชับแผล สวมใส่ภายหลังการรักษาบาดแผลเพื่อกระชับไม่ให้เกิดแผลเป็นนูน (Keloid)

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่าง (สั่งตัด)

ที่รัดขา WX4741

ที่รัดขากระชับแผล สวมใส่ภายหลังการรักษาบาดแผลเพื่อกระชับไม่ให้เกิดแผลเป็นนูน (Keloid)

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่าง (สั่งตัด)

ชุดหมีกระชับแผล WX4643

ชุดหมีกระชับแผล สวมใส่ภายหลังการรักษาบาดแผลเพื่อกระชับไม่ให้เกิดแผลเป็นนูน (Keloid)

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่าง (สั่งตัด)