NEWS AND EVENT

ข่าวสารและกิจกรรม

 
...
...

มหานครแห่งสุขภาพ” มหกรรมสุขภาพแหลมฉบัง ครั้งที่ 3

  17-19 ส.ค. 2559Wacoal Body Clinic ผนึกกำลังร่วมกับมหาพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จับมือกันสร้างสรรค์งานครั้งนี้ยิ่งให้ใหญ่กว่าทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในปีมหามงคลนี้ เทศบาลนครแหลมฉบังได้ยกระดับเพื่อพัฒนาให้เป็น “มหานครแห่งสุขภาพ” ตามแนวคิดที่ว่า “แม้คนเราจะไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่ก็ควรจะได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตภายใต้สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี” และเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลศิริราชที่มาร่วมงาน โดยการนำของ รศ.นพ.วิปร วิประกษิต (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา) และบูธ Wacoal Body Clinic ที่เผยแพร่ข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านม โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา