HEALTHY

รอบรู้เรื่องสุขภาพ

รอบรู้เรื่องสุขภาพ

...

วิธีหาขนาดยกทรง..ด้วยตัวเอง

คุณสามารถเลือกขนาดยกทรงได้อย่างมืออาชีพ...

อ่านต่อ....

...

เต้านมเทียม วีธีการใส่,ดูแลรักษา

เต้านมเทียม(Breast cushion)ออกแบบพิเศษ วีธีการใส่, การดูแลรักษา ...

อ่านต่อ....

...

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสุขภาพของเต้านมตนเอง..

อ่านต่อ....

...

ใส่ชุดชั้นในอย่างถูกวิธี

เมื่อทราบขนาดชุดชั้นในที่ถูกต้องแล้ว สวมใส่ที่ถูกวิธีช่วย ทนุถนอมทรวงอกและช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดชั้นในด้วย..

อ่านต่อ....