Nilit Breeze รุ่น WU3953,WQ6953

By Collection
Nilit Breeze รุ่น WU3953,WQ6953
Detail :

 กางเกงในรูปแบบ HALF เนื้อผ้าที่มีส่วนผสมจากเส้นใย Nylonชนิดพิเศษ เวลาสวมใส่ทำให้รู้สึกเย็นสบาย ถ่ายเทอากาศได้อย่างดี


Bra Size :
Underwear Size :