Body Seamless รุ่น WU1599

By Collection
Body Seamless รุ่น WU1599
Detail :

รูปแบบ Bikini เนียนเรียบด้วยเทคนิคการทอพิเศษ ไร้รอยตะเข็บ เนื้อผ้า Tactel Micro Touch ผสมเส้นใย Lycra เนียนนุ่ม กระชับสบาย กลมกลืนกับรูปร่าง


Bra Size :
Underwear Size :