Cool Bamboo basic รุ่น WU1669,WQ6778

By Collection
Cool Bamboo basic รุ่น WU1669,WQ6778
Detail :

 กางเกงในรูปแบบ BIKINI ทำมาจากเยื่อไผ่(Bamboo) ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี  ช่วยป้องกันรังสี UV และไม่ระคายเคืองต่อผิว ใส่แล้วให้ความรู้สึกเย็นสบาย


Bra Size :
Underwear Size :