WA3108

By Style
WA3108
Detail :
Body Line (body suit รูปแบบเว้าตรงหน้าอก) สามารถใส่คู่กับ Bra ตัวที่คุณชื่นชอบ เก็บกระชับลำตัว หน้าท้อง สะโพก และยกกระชับก้นให้ดูสวยงาม
 

Bra Size :
Underwear Size :