“วาโก้” จับมือ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ” และ 27 สถานพยาบาลชั้นนำ เดินหน้าโครงการรณรงค์ตรวจแมมโมแกรม เป็นปีที่ 8

2017-08-11 00:00:00
“วาโก้” จับมือ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ” และ 27 สถานพยาบาลชั้นนำ เดินหน้าโครงการรณรงค์ตรวจแมมโมแกรม เป็นปีที่ 8
“วาโก้” จับมือ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ” และ 27 สถานพยาบาลชั้นนำ เดินหน้าโครงการรณรงค์ตรวจแมมโมแกรม เป็นปีที่ 8
 
          วาโก้ สนับสนุนและรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงภัยร้ายจากมะเร็งเต้านม พร้อมเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคร้าย โดยผนึกกำลังสถาบันมะเร็งแห่งชาติโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค-กรมการแพทย์ และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพทั่วประเทศรวม 28 แห่ง สานต่อโครงการ WACOAL CARES FOR YOUR BREASTS. MAMMOGRAM SAVES YOUR LIFE. มอบบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านมและอัลตร้าซาวด์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
        กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคม "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม" ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ ร่วมกับการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าเป็นวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถตรวจหามะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ขนาดเพียง 2 มม. ซึ่งเป็นระยะแรกเริ่มที่ไม่แสดงอาการ โดยผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปควรตรวจเป็นประจำทุกปี หรือหากใครที่มีบุคคลในครอบครัวหรือญาติสายตรงมีประวัติป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ก็ควรตรวจเป็นประจำทุกปีตั้งแต่อายุ 30 ปีเช่นกัน
          ทั้งนี้ วาโก้จะมอบบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ 1 ใบ แก่ลูกค้าสมาชิก His & Her โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อซื้อชุดชั้นในวาโก้ สะสมครบ 12,000 บาท (สุทธิ) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560 โดยลูกค้าเลือกใช้บริการได้ตามต้องการ 1 ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. รับบริการตรวจด้วยตนเอง หรือ 2. มอบบัตรในการตรวจให้แก่คนที่รักและห่วงใยเพื่อใช้บริการแทนในสถานพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ หรือ 3. หากไม่ประสงค์จะรับการตรวจ ก็สามารถเลือกบริจาคบัตรนี้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในกิจกรรม "แมมโมแกรมการกุศล" ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้
          ผู้ที่ได้รับบัตร VIP Card นี้สามารถเข้ารับบริการตรวจได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ณ สถานพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการรวม 28 แห่ง ได้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค-กรมการแพทย์ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ (ยกเว้นโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช) และเครือโรงพยาบาลสมิติเวช (ยกเว้นโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02-296-9979