“วาโก้โบว์ชมพู” ร่วมสมทบทุนการแพทย์ไทยสู้ภัยมะเร็งเต้านม

2017-12-21 00:00:00
“วาโก้โบว์ชมพู” ร่วมสมทบทุนการแพทย์ไทยสู้ภัยมะเร็งเต้านม
โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้ภัยมะเร็งเต้านม กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ และบริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมกิจกรรมต้านภัยมะเร็งเต้านม รวมถึงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้และขาดโอกาสในการรักษา โดยได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2 ล้านบาท ให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังสมทบทุนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดโอกาสในการรักษา แด่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท
 
วาโก้โบว์ชมพู ยังคงเดินหน้าสนับสนุนวงการแพทย์ไทยในด้านการศึกษา เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และลดอัตราการเกิดภัยร้ายนี้ต่อไป