‘วาโก้’ จัดกิจกรรม “หมวกสวย ใจสวย” มอบแด่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

2018-10-18 00:00:00
‘วาโก้’ จัดกิจกรรม “หมวกสวย ใจสวย” มอบแด่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

 

‘วาโก้’ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “หมวกสวย ใจสวย” ต้อนรับเดือนรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมสากล ด้วยการผนึกกำลังของผู้บริหารและพนักงานวาโก้รวมกว่า 3,000 คน ร่วมประดิษฐ์ตกแต่งหมวก เพื่อมอบแด่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 8 สถานพยาบาลของภาครัฐทั่วประเทศ

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นอกจากทางคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันประดิษฐ์ตกแต่งหมวกอย่างสวยงาม จำนวนทั้งสิ้น 3,500 ใบ เพื่อมอบแด่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 8 สถานพยาบาลของภาครัฐทั่วประเทศแล้ว บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ยังได้บริจาควัตถุดิบที่เนื้อผ้าอ่อนนุ่ม ไม่ระคายผิว และปราศจากสารพิษตกค้าง ให้แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสตรีบ้านพักฉุกเฉินอีกด้วย ก่อนจะส่งมอบให้ทางจิตอาสาทั้งคณะผู้บริหาร และพนักงานวาโก้ทุกท่านมารวมพลังในการประดับตกแต่งหมวกในลำดับต่อไป

“ปัจจุบัน การรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดมีความจำเป็นต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก แต่ผลข้างเคียงของการรักษาด้วยเคมีบำบัดจะทำให้ผู้ป่วยผมหลุดร่วง ผู้ป่วยจึงต้องการหมวกหรือวิกผม เพื่อสวมใส่ปกคลุมศีรษะให้เกิดความมั่นใจในภาพลักษณ์ของตนเองเมื่อออกสู่สังคม แต่ด้วยขบวนการผลิตวิกผมต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทำให้ปริมาณวิกผมไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งที่มีจำนวนมาก วาโก้ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และมั่นใจต่อการออกสู่สังคมอีกครั้ง ที่สำคัญเราต้องการรณรงค์ให้สตรีไทยตระหนักถึงภัยของโรคร้ายนี้ และหันมาใส่ใจ รู้จักการดูแลสุขภาพเต้านมอย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้หญิงไทยห่างไกลและปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม” นายธรรมรัตน์กล่าว