วาโก้ โมชั่นแวร์ จัดงานวิ่งการกุศล “Wacoal Motion Run Against Breast Cancer”

2018-10-04 00:00:00
วาโก้ โมชั่นแวร์ จัดงานวิ่งการกุศล “Wacoal Motion Run Against Breast Cancer”

         วาโก้ โมชั่น แวร์ (Wacoal Motion Wear) ร่วมกับ โครงการวาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม  จัดงาน “Wacoal Motion Run Against  Breast Cancer” กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล 3 สนาม 3 จังหวัด รณรงค์ให้ประชาชนเสริมสร้างสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกายป้องกันโรคร้าย โดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นภัยร้ายอันดับ 1 ของมะเร็งในสตรีไทย

 

       โครงการ “Wacoal Motion Run Against Breast Cancer” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และป้องกันโรคร้ายต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นภัยเงียบอันดับ 1 ของมะเร็งในสตรีไทย และมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางบริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงอันตราย โดยการประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรค พร้อมทั้งใส่ใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น รายได้จากการวิ่งโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ภายใต้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค  8 แห่งทั่วประเทศ

 

“Wacoal Motion Run Against  Breast Cancer” จะจัดขึ้น 3 วัน 3 สนาม 3 จังหวัด

  • สนามแรก วันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 2561 ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี  รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ -15 ต.ค.2561
  • สนามที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เปิดรับสมัคร 16 ต.ค. - 15 พ.ย. 2561
  • สนามท้ายสุด วันอาทิตย์ที่  6 ม.ค. 2562 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร 16 ต.ค. - 1 ธ.ค. 2561

 

การแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • Fun Run 5 กม. ค่าสมัคร 400 บาท
  • Mini Marathon 10.55 กม. ค่าสมัคร 500 บาท
  • และ Half Marathon 21.1 กม. ค่าสมัคร 600 บาท

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Wacoal Motion Run Against Breast Cancer”  คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2P2ZI9T หรือ Facebook: Wacoal Motion Run Against Breast Cancer >> http://bit.ly/2OswDaJ

สมัครร่วมกิจกรรม>> http://bit.ly/2OqKmiu