วาโก้ ปลุกกระแสรักษ์โลกหนุนแนวคิด “กรุงเทพฯ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

2018-10-26 00:00:00
วาโก้ ปลุกกระแสรักษ์โลกหนุนแนวคิด “กรุงเทพฯ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

 

เดินหน้าปลุกกระแสคนกรุงเทพ ร่วมรักษ์โลกส่งเสริมแนวคิด “กรุงเทพฯ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดพิธีส่งมอบหมวกกันแดดและกล่องรับบริจาคบรา สานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคม “วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 7”ภายใต้แนวคิด Zero Waste  (ขยะ เท่ากับ ศูนย์) และ Social Enterprise  (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) อย่างเป็นทางการ

นายสมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วาโก้ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2559 ได้ลงนามปฏิญญา “รักกรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม” และล่าสุดได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2561 กับโครงการ “วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 7” ภายใต้แนวคิด Zero Waste  (ขยะ เท่ากับ ศูนย์) และ Social Enterprise  (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) โดยจัดพิธีส่งมอบกล่องรับบริจาคบราให้กับสำนักงานเขต 50 เขต เพื่อให้ประชาชนทั่วไปนำบราเสื่อมสภาพมาบริจาค และจะนำไปย่อยสลายเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในเตาเผาปูนซิเมนต์ระบบปิด ที่ 1,800 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ วาโก้ ยังได้ผลิตหมวกกันแดดจำนวน 4,400 ใบ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก โดยบริษัทฯ ได้ส่งวัตถุดิบให้แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมว่าจ้างให้สตรีบ้านพักฉุกเฉิน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพของสมาคมฯ ตัดเย็บหมวกด้วยงานฝีมืออันประณีต นับเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับสตรีบ้านพักฉุกเฉินอีกด้วย

ด้าน นายพงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ตามแนวคิด Zero Waste หรือ ขยะ = ศูนย์ การรับบริจาคบราเสื่อมสภาพมาสลายอย่างถูกวิธี นับว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากในปีที่แล้วเราได้บราเสื่อมสภาพจากการบริจาคตั้งแต่เริ่มโครงการจำนวน 200,000 ตัว เทียบเท่ากับขยะชุมชนจำนวน 20 ตัน เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่ากับจำนวนต้นไม้ 3,000 ต้น หรือการใช้พลังงานจากถ่านหินถึง 25 ตัน"

ร่วมมอบโอกาสที่ดีและสร้างคุณค่าให้สังคมด้วยการบริจาคบราเสื่อมสภาพทุกแบรนด์กับโครงการ “วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 7” ได้ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง และสำนักงานเขต 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งทางวาโก้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี โดยตั้งเป้ายอดบริจาคจำนวน 50,000 ตัว