"วาโก้" ตามรอยพ่อ...สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย

2017-10-18 00:00:00
"วาโก้" ตามรอยพ่อ...สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย

คุณอินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ และผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์บัตรสมาชิก His & Her Plus Point บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน ร่วมมอบสื่อการเรียนการสอน-อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภคให้โรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน และโรงเรียน ตชด.บ้านละโอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ในโครงการ “ตามรอยพ่อ...สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย” เพื่อสนับสนุนความพร้อมด้านการศึกษาและสุขอนามัยสำหรับเยาวชนไทย