วาโก้ จับมือ รฟม. ในกิจกรรม "รฟม. รักษ์สิ่งแวดล้อม ยกทรงยกใจ"

2017-12-18 00:00:00
วาโก้ จับมือ รฟม. ในกิจกรรม "รฟม. รักษ์สิ่งแวดล้อม ยกทรงยกใจ"
"วาโก้" รับมอบบราเสื่อมสภาพที่บริจาคโดยผู้โดยสารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในกิจกรรม "รฟม. รักษ์สิ่งแวดล้อม ยกทรงยกใจ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “วาโก้ บราเดย์: บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” โดยนายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร) รักษาการผู้ว่าการ รฟม. เป็นตัวแทนส่งมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ รฟม. พระราม 9 กรุงเทพมหานคร 
 
ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะนำบราเก่าไปย่อยสลายเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนถ่านหินในเตาเผาระบบปิด 1,800 องศา เพื่อให้ขยะเท่ากับศูนย์ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Zero Waste พร้อมรณรงค์ให้ผู้หญิงทั่วประเทศตรวจเช็คสุขภาพบราเป็นประจำเพื่อสุขอนามัยที่ดี